Organisatie en missie

Care4Pharma is een werkmaatschappij van de Coöperatieve Mosadex u.a.. Het beleid van de Mosadex Coöperatie is erop gericht meerwaarde te creëren voor de afnemers en leden van de coöperatie. Deze meerwaarde bestaat uit overkoepelende ondersteuning, logistiek alsmede inkoop van genees- en hulpmiddelen. Mosadex wil een leidende positie innemen met (transmurale) apotheek gerelateerde zorgconcepten, die (waar mogelijk) via zelfstandige apothekers aan zorgconsumenten worden aangeboden. Zij streeft er naar om zorgconsumenten, apothekers en andere belanghebbenden, tot wederzijds belang, actief en continue te betrekken bij de ontwikkeling en verbetering van haar producten en services, waardoor structureel waarde wordt toegevoegd aan de zorgketen.

Missie

Care4Pharma streeft naar een positie als partner voor ziekenhuizen met een producten- en dienstenaanbod dat als maatwerk ervaren wordt door haar klanten. Binnen de ziekenhuismarkt en bij zorgverzekeraars wil Care4Pharma als de partij bekend staan die begrijpt wat de behoefte is van ziekenhuizen om met krimpende budgetten te blijven innoveren om het gewenste kwaliteitsniveau op basis van meetbare uitkomsten te realiseren en een aansprekend pakket van producten en diensten aan te bieden. Het streven is om hiermee binnen de Mosadex Groep een samenhang in producten en diensten te realiseren die zowel intramuraal als extramuraal toepasbaar zijn en aanhaken bij de toekomstige ‘anderhalve lijnszorg’ Op het gebied van services aan derden, wil Care4Pharma voorop lopen als flexibele en betrouwbare samenwerkingspartner met innovatieve communicatie en rapportage mogelijkheden.